Nina Busso je naša srdcová záležitosť a denne pracujeme na tom, aby sme Vám priniesli kúsky, ktoré nie sú bežné a opozerané.